Certyfikat F-Gaz – dlaczego jest tak ważny?

Dlaczego certyfikat F-gaz jest ważny? W Polsce istnieje obowiązek posiadania certyfikatu F-gazowego. Osoby zajmujące się montażem, serwisowaniem, naprawami oraz konserwacją urządzeń zawierających czynniki chłodnicze muszą go mieć. Certyfikat F-gazowy jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnia do wykonywania tych czynności z urządzeniami i instalacjami chłodniczymi na terenie całego kraju. O prawnych aspektach polecamy poczytać na stronie UDT, tutaj.

Praca przy urządzeniach chłodniczych wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności ze względów bezpieczeństwa. F-gazy to fluorowane gazy cieplarniane, które przy nieodpowiednim użytkowaniu mogą być niebezpieczne dla człowieka i środowiska. Dlatego stworzono regulacje prawne, które dokładnie określają zasady pracy z f-gazami.

Osoby zajmujące się F-gazami powinny posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu ich właściwości, skutków ubocznych oraz sposobów postępowania w przypadku awarii lub wycieku. Dlatego też szkolenia F-gazowe są tak ważne – pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności, a co za tym idzie – zapewniają bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia i środowiska. Warto więc zadbać o swój certyfikat F-gazowy, nie tylko dla własnego bezpieczeństwa.

Szkolenie F-gaz – jakie są dostępne opcje?

Jeśli chcesz zdobyć certyfikat F-gazowy, pierwszym krokiem jest zapisanie się na odpowiednie szkolenie. Urząd Dozoru Technicznego wydaje dwa rodzaje certyfikatów F-gazowych. Pierwszy certyfikat to certyfikat dla personelu. Przeznaczony jest dla osób, które wykonują czynności w zakresie montażu, serwisowania, naprawy, likwidacji oraz odzysku. Zgodnie z nazwą przeznaczony jest dla pracowników/wykonawców.

Certyfikat personalny wydawany jest w zakresie:

Drugi rodzaj certyfikatu to certyfikat na przedsiębiorcę. Wydawany jest przez UDT dla firmy, która świadczy usługi związane z urządzeniami i instalacjami chłodniczymi.

Wymagania dotyczące uzyskania certyfikatu na przedsiębiorcę:

Szczegółowe wymagania UDT znajdziesz TUTAJ.

Szkolenie F-gazy

Zgodnie z przepisami prawa ośrodek szkoleniowy prowadzący szkolenia z zakresu fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową musi posiadać akredytację UDT. Urząd Dozoru Technicznego zatwierdza wtedy program szkolenia, materiały szkoleniowe oraz sprzęt f-gazowy, na którym będą prowadzone zajęcia praktyczne.

Szkolenie składa się zawsze z części teoretycznej oraz praktycznej. Po szkoleniu odbywa się egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym skutkuje wydaniem zaświadczenia, które składa się w UDT w celu otrzymania certyfikatu personalnego f-gaz w formie plakietki.

Jakie są rodzaje szkoleń na certyfikat F-gaz?

Aby zdobyć certyfikat F-gazowy, należy ukończyć odpowiednie szkolenie i zdać egzamin przed państwową komisją. W Polsce istnieją cztery rodzaje certyfikatów F-gazowych:

Kategoria I i II dotyczy czynności polegających na sprawdzaniu, konserwacji i serwisowaniu stacjonarnych urządzeń oraz możliwość odzyskiwania gazów fluorowanych z urządzeń stacjonarnych i ruchomych. Kategoria I daje możliwość dużo szerszego zakresu uprawnień, dzięki temu bez problemu można zajmować się zarówno instalacją, serwisowaniem urządzeń chłodniczych, pomp ciepła oraz klimatyzacji.

Kategoria III – dotyczy na odzysku gazów cieplarnianych fluorowanych z urządzeń chłodniczych ruchomych i stacjonarnych oraz klimatyzacji i pomp ciepła.

Kategoria IV – dotyczy możliwość sprawdzania urządzeń chłodniczych, pomp ciepła i klimatyzacji pod kątem nieszczelności.

Jak zdobyć certyfikat F-Gazowy?

Najpierw musisz zapisać się na szkolenie w odpowiedniej kategorii, oraz zdać egzamin przed państwową komisją. Szkolenia F-gazowe są prowadzone przez uprawnione ośrodki szkoleniowe, które posiadają akredytację wydaną przez UDT. Po otrzymaniu certyfikatu personalnego, można starać się o certyfikat dla przedsiębiorcy, do czego niezbędne są ,,Procedury F-gaz” i odpowiedni sprzęt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *