F-Gaz Pompa Ciepła

Pompy ciepła to urządzenia działające na zasadzie odwróconego układu chłodzenia, który wykorzystuje ciepło z zewnątrz do ogrzewania wnętrza budynku. Są one bardzo wydajne i ekologiczne, dlatego co raz częściej stosujemy je w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Przy wyborze pompy ciepła nie tylko trzeba wybrać jej typ ale również odpowiedniego producenta. Najistotniejszy jest jednak wybór wykonawcy. Należy zwrócić szczególną uwagę na posiadane certyfikaty I kompetencje osób, którę będą wykonywały tą inwestycję. Jak wygląda to prawnie? O co w ogóle chodzi z certyfikatami? Zacznijmy od początku.

Rodzaje pomp ciepła

Istnieją różne rodzaje pomp ciepła. Dzielimy je w zależności od tego, jakie źródło ciepła wykorzystują. Pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują ciepło z powietrza do ogrzewania wody użytkowej. Takie pompy często wybierają osoby, które nie posiadają ogrzewania podłogowego. Posiadając pompę ciepła woda-woda wykorzystujemy ciepło z gruntu, lub wody do ogrzewania budynku i często stosujemy ją w budynkach z ogrzewaniem podłogowym. Natomiast pompy ciepła powietrze-powietrze wykorzystują ciepło z powietrza do bezpośredniego ogrzewania budynku i są najprostsze w obsłudze. Ich sprawność jest jednak niższa niż innych typów pomp ciepła.

Zalety pomp ciepła:

Zalety już znamy, co z wadami?

Mimo wielu zalet, pompy ciepła mają również pewne ograniczenia. Jednym z nich jest konieczność posiadania odpowiedniej przestrzeni na zewnątrz budynku. Musimy w końcu gdzieś fizycznie to urządzenie zamontować. Innym ograniczeniem jest konieczność posiadania wystarczającej ilości miejsca wewnątrz budynku, aby zamontować urządzenie chłodzące i wentylacyjne. Ponadto, pompy ciepła mogą być mniej wydajne w bardzo niskich temperaturach.

Zakup pompy ciepła wiąże się z pewnymi kosztami, ale z perspektywy długoterminowej oszczędności mogą być znacznie wyższe w porównaniu z innymi źródłami ogrzewania. Koszt zakupu pompy ciepła zależy od jej rodzaju, mocy i wielkości, a także od kosztów instalacji i serwisu. Warto porównać ceny różnych producentów i modeli, aby znaleźć najlepszą ofertę.

Jeśli chcielibyśmy zwiększyć skuteczność działania pompy ciepła, ważne jest, abyśmy odpowiednio zaizolowali budynek. Efektywność ogrzewanych pomieszczeń wzrośnie, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie.

Pompy ciepła są coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród właścicieli domów jednorodzinnych, sprawdzają się również w budynkach użytkowych. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem pompy ciepła, warto rozważyć wszystkie zalety i wady tego rozwiązania oraz porównać ceny różnych producentów i modeli. Pamiętaj, że w dłuższej perspektywie pompy ciepła mogą znacząco obniżyć koszty ogrzewania i stanowić przyjazne dla środowiska rozwiązanie.

Dofinansowanie – Pompa ciepła nie taka droga?

Zastanawiając się nad montażem pompy ciepła należy wiedzieć, że wyróżniamy dwa programy, które pomogą nam w realizacji tego projektu na zasadzie dofinansowania

Program ,,Czyste powietrze” działa od 2018. Powstał w celu poprawy jakości powietrza poprzez m.in. wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne. Program ten udziela dofinansowania na zakup i instalację pomp ciepła, a także na termomodernizację budynków mieszkalnych i komunalnych. Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w urzędzie marszałkowskim w województwie, w którym znajduje się budynek.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które chcą wymienić stare, nieefektywne źródła ciepła w swoich budynkach mieszkalnych lub komunalnych na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne. Dofinansowanie może być udzielone na zakup i instalację pomp ciepła. Dostepne środki można wykorzystać również na montaż:

Jak zakwalifikować się do dofinansowania?

Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w urzędzie marszałkowskim w województwie, w którym znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek. Wniosek można złożyć osobiście, przez Internet lub pocztą. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Po złożeniu wniosku urząd marszałkowski ocenia, czy spełnione są wymagania programu. Wówczas mamy informacje, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W razie pozytywnej decyzji, dofinansowanie wypłacane jest w formie jednorazowej dotacji po zakończeniu prac i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających ich wykonanie.

Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od rodzaju wymienianego źródła ciepła. Wynosi do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem podatku VAT. Wysokość dofinansowania może być zmniejszona w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po upływie terminu składania wniosków lub gdy środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zostaną wyczerpane.

Istnieją również pewne ograniczenia dotyczące maksymalnej powierzchni budynku, dla którego można uzyskać dofinansowanie oraz maksymalnego dofinansowania na jedną osobę.

Więcej można dowiedzieć się na oficjalnej stronie programu ,,Czyste Powietrze”.

Pompa Ciepła, a certyfikat F-Gaz

Niektóre modele pomp ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) jako środki chłodnicze. F-gaz stosujemy w urządzeniach typu pompa ciepła w celu przenoszenia ciepła z jednego miejsca na drugie. Są to bardzo skuteczne środki chłodnicze, ale mają również wysoką szkodliwość dla środowiska. W związku z tym ich stosowanie w pompach ciepła regulowane jest przepisami prawa.

Niektóre modele pomp ciepła dostępne na rynku nie zawierają F-gazów i są oznaczane jako „bez F-gazów” lub „F-gazy free”. Takie pompy ciepła mogą być wykorzystywane w budynkach, w których zakazane jest stosowanie urządzeń zawierających F-gaz, np. w budynkach użyteczności publicznej.

F-Gaz – co to w ogóle jest?

Fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) to grupa gazów o wysokiej szkodliwości dla środowiska, które są stosowane m.in. w chłodnictwie i klimatyzacji oraz w produkcji pianek izolacyjnych i płynów do chłodzenia. W niektórych modelach urządzenia typu pompa ciepła F-gaz występuje też jako środek chłodniczy.

W związku z dużym wpływem F-gazów na efekt cieplarniany i ozonosferę stworzone zostały przepisy regulujące ich stosowanie i obrót. Przepisy te nakładają m.in. obowiązek rejestracji i oznakowania urządzeń zawierających F-gazy oraz obowiązek ich demontażu i unieszkodliwienia przez wykwalifikowane firmy. W przypadku pomp ciepła, które zawierają F-gazy, należy zachować szczególną ostrożność przy ich eksploatacji i konserwacji, aby zapobiec wyciekom gazów. Dlatego bardzo ważne jest, żeby firma, która montuje nam pompę ciepła posiadała Certyfikat F-Gazowy – zarówno ten dla przedsiębiorców (certyfikat firmowy) jak i pracowników (certyfikat personalny). Warto wiedzieć, że producenci nie uznają nam gwarancji, jeżeli firma, która montuje pompę ciepła nie posiada certyfikatu F-Gaz.

MULTISZKOLENIA – Certyfikat F-Gaz, pompa ciepłą – szkolenia praktyczne

Jako ośrodek szkoleniowy jesteśmy uprawnieni przez państwowy Urząd Dozoru Technicznego (UDT) do:

,,Prowadzenia szkoleń w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego kontrolę szczelności, instalację, konserwację lub serwisowanie, a także naprawę i likwidację stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń oraz urządzeń ruchomych.” Nasz numer wpisu to FGAZ-S/27/0005/22. Zamontuj sobie pompę ciepła, fotowoltaike lub klimatyzacje świadomie, wybierając odpowiednią firmę. Z chęcią wskażemy Ci certyfikowane jednostki, posiadające odpowiednie uprawnienia, które działają zgodnie z prawem. Natomiast jeżeli zastanawiasz się nad zmianą zawodu, podniesieniem kwalifikacji lub chcesz uzyskać Certyfikat F-Gaz personalny, lub dla firm, skontaktuj się z nami przez formularz TUTAJ. Prowadzimy również szkolenia praktyczne z montaży zarówno pomp ciepła jak i fotowoltaiki TUTAJ lub szkolenia SEP TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *