Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz

Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest pozytywny wynik egzaminu f-gazy, zatem umieszczamy na naszym blogu kilkadziesiąt przykładowych pytań dotyczących f-gazów. Zapoznaj się z nimi i sprawdź swoją wiedzę. Zapisz się na szkolenie TUTAJ i uzyskaj dodatkowe materiały szkoleniowe.

Wymagania UDT dotyczące przeprowadzania szkoleń i egzaminów znajdziesz – TUTAJ.

Poznaj przykładowe pytania i odpowiedzi z egzaminu na Certyfikat F-Gazy. Znajdziesz w nich również obowiązujące akty prawne dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową.

Pytanie F-Gaz 1: Jakie są rodzaje F-gazów, które również mogą być stosowane w sprężarkach chłodniczych?

Odpowiedź: Dozwolone rodzaje F-gazów, które mogą być stosowane w sprężarkach chłodniczych to R134a, R404A, R407C, także f-gaz R410A.

Pytanie F-Gaz 2: Jakie są wymagania dotyczące oznakowania urządzeń zawierających F-gazy?

Odpowiedź: Urządzenia zawierające F-gazy muszą być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r w sprawie fluorowęglowodorów cieplarnianych, również oznakowanie powinno zawierać informację o rodzaju i ilości F-gazów w urządzeniu oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzenia.

Pytanie F-Gaz 3: Jakie są obowiązki przedsiębiorstw zajmujących się eksploatacją urządzeń zawierających F-gazy?

Odpowiedź: Przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją urządzeń zawierających F-gazy mają obowiązek, dlatego:

Pytanie F-Gaz 4: Jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących F-gazów?

Odpowiedź: Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących F-gazów mogą być nałożone kary finansowe, również grzywnę, a w skrajnych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności.

Pytanie F-Gaz 5: Jakie jest maksymalne dopuszczalne stężenie F-gazów w powietrzu?

Odpowiedź: Maksymalne dopuszczalne stężenie F-gazów w powietrzu to 30 mg/m3.

Pytanie F-Gaz 6: Jakie są wymagania dotyczące oznakowania instalacji zawierających F-gazy?

Odpowiedź: Instalacje zawierające F-gazy muszą być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 517/2014, również oznakowanie powinno zawierać informację o rodzaju i ilości F-gazów w instalacji oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za eksploatację instalacji.

Pytanie F-Gaz 7: Jakie są obowiązki przedsiębiorstw zajmujących się serwisowaniem urządzeń zawierających F-gazy?

Odpowiedź: Przedsiębiorstwa zajmujące się serwisowaniem urządzeń zawierających F-gazy mają obowiązek:

Pytanie F-Gaz 8: Jakie są obowiązki właściciela urządzenia zawierającego F-gazy?

Odpowiedź: Obowiązki właściciela urządzenia zawierającego F-gazy to również:

Pytanie F-Gaz 9: Jakie rodzaje F-gazów są szczególnie niebezpieczne dla środowiska?

Odpowiedź: Szczególnie niebezpieczne dla środowiska są F-gazy o wysokim indeksie GWP (Global Warming Potential), takie jak R134a, R404A, R407C, R410A.

Pytanie F-Gaz 10: Jakie są obowiązki przedsiębiorstwa przed sprzedażą urządzenia zawierającego F-gazy?

Odpowiedź: Przed sprzedażą urządzenia zawierającego F-gazy przedsiębiorstwo ma obowiązek:

Pytanie F-Gaz 11: Czy zawartość F-gazów w urządzeniach jest kontrolowana przez UDT?

Odpowiedź: Tak, UDT ma prawo kontrolować zawartość F-gazów w urządzeniach, także może przestrzegać przepisów dotyczących F-gazów.

Pytanie F-Gaz 12: Jakie są wymagania dotyczące oznakowania skroplonych F-gazów?

Odpowiedź: Skroplone F-gazy musimy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 517/2014. Oznakowanie powinno zawierać także informację o rodzaju i ilości F-gazów.

Pytanie F-Gaz 13: Czy istnieją limity dotyczące ilości F-gazów, jakie musimy stosować w sprężarkach chłodniczych?

Odpowiedź: Tak, istnieją limity dotyczące ilości F-gazów, także musimy stosować w sprężarkach chłodniczych, zależne od rodzaju urządzenia i zastosowanego F-gazu.

Pytanie F-Gaz 14: Jakie są wymagania dotyczące usuwania F-gazów z urządzeń?

Odpowiedź: Wymagania dotyczące usuwania F-gazów z urządzeń zależą od rodzaju urządzenia i zastosowanego F-gazu, również wymagania te mogą obejmować konieczność usunięcia F-gazów przed demontażem urządzenia, konieczność przeprowadzenia próby szczelności po usunięciu F-gazów, a także konieczność prowadzenia ewidencji usuniętych F-gazów.

Pytanie F-Gaz 15: Jakie są obowiązki przedsiębiorstw zajmujących się transportem F-gazów?

Odpowiedź: Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem F-gazów mają obowiązek:

Pytanie F-Gaz 16: Jakie są wymagania dotyczące oznakowania pojemników z F-gazami?

Odpowiedź: Pojemniki z F-gazami musimy oznakowanć zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 517/2014 Oznakowanie powinno zawierać informację o rodzaju, także o ilości F-gazów w pojemniku oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za transport pojemnika.

Pytanie F-Gaz 17: Czy istnieją limity dotyczące ilości F-gazów, jakie możemy transportować jednocześnie?

Odpowiedź: Tak, istnieją limity dotyczące ilości F-gazów, jakie możemy transportować jednocześnie, również zależne od rodzaju F-gazów i rodzaju pojemnika.

Pytanie F-Gaz 18: Jakie są wymagania dotyczące magazynowania F-gazów?

Odpowiedź: Wymagania dotyczące magazynowania F-gazów obejmują:

Pytanie F-Gaz 19: Jakie są obowiązki przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją F-gazów?

Odpowiedź: Przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją F-gazów mają również obowiązek:

Pytanie F-Gaz 20: Czy istnieją limity dotyczące ilości F-gazów, jakie możemy sprzedawać jednocześnie?

Odpowiedź: Tak, również istnieją limity dotyczące ilości F-gazów, jakie możemy sprzedawać jednocześnie, zależne od rodzaju F-gazów i przeznaczenia.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz jak widać potrafią być bardzo szczegółowe, ale z reguły wystarczy znać ogólną zasadę i wiedzieć gdzie sprawdzić konkretną odpowiedź.

Pytanie F-Gaz 21: Jakie jest maksymalne dopuszczalne stężenie F-gazów w układach chłodniczych?

Odpowiedź: Maksymalne dopuszczalne stężenie F-gazów w układach chłodniczych to 55% masy całkowitej F-gazów w układzie.

Pytanie F-Gaz 22: Jakie są obowiązki właściciela układu chłodniczego z F-gazami?

Odpowiedź: Obowiązki właściciela układu chłodniczego z F-gazami to również:

Pytanie F-Gaz 23: Jakie są wymagania dotyczące usuwania F-gazów z układów chłodniczych?

Odpowiedź: Wymagania dotyczące usuwania F-gazów z układów chłodniczych obejmują:

Pytanie F-Gaz 24: Jakie są wymagania dotyczące odpowiedniego układu chłodniczego?

Odpowiedź: Wymagania dotyczące odpowiedniego układu chłodniczego obejmują również:

Pytanie F-Gaz 25: Jakie są obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie serwisowania układów chłodniczych z F-gazami?

Odpowiedź: Obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie serwisowania układów chłodniczych z F-gazami obejmują:

Pytanie F-Gaz 26: Jakie są wymagania dotyczące odpowiedniego systemu do odzyskiwania F-gazów z układów chłodniczych?

Odpowiedź: Wymagania dotyczące odpowiedniego systemu do odzyskiwania F-gazów z układów chłodniczych obejmują również:

Pytanie F-Gaz 27: Jakie są obowiązki przedsiębiorstw zajmujących się napełnianiem urządzeń z F-gazami?

Odpowiedź: Przedsiębiorstwa zajmujące się napełnianiem urządzeń z F-gazami mają obowiązek posiadać certyfikat UDT, również przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa, prowadzić ewidencję F-gazów oraz prowadzić szkolenia dla pracowników.

Pytanie F-Gaz 28: Jakie są wymagania dotyczące oznakowania samochodów ciężarowych z F-gazami?

Odpowiedź: Samochody ciężarowe z F-gazami musimy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 517/2014, także oznakowanie powinno zawierać informację o rodzaju i ilości F-gazów w samochodzie oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za transport.

Pytanie F-Gaz 29: Jakie są wymagania dotyczące oznakowania magazynów przechowujących F-gazy?

Odpowiedź: Magazyny, w których przechowujemy F-gazy musimy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 517/2014, również oznakowanie powinno zawierać informację o rodzaju i ilości F-gazów, które przechowujemy w magazynie oraz dane kontaktowe osoby, która jest odpowiedzialna za magazynowanie.

Pytanie F-Gaz 30: Jakie są kary za nielegalne odprowadzanie F-gazów do atmosfery?

Odpowiedź: Za nielegalne odprowadzanie F-gazów do atmosfery możemy mieć nałożone kary finansowe, również grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet można dostać karę pozbawienia wolności.

Gratulacje: jesteśmy w jednej trzeciej artykułu „Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz”

Gratulacje: jesteśmy w jednej trzeciej artykułu „Przykładowe pytania egzaminacyjne – F-gazy”

Szkolenia z zakresu F-gazów są coraz bardziej popularne w Europie, ponieważ ich emisja jest regulowana przez unijne przepisy. Wymagają one od pracowników z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej posiadania odpowiednich kwalifikacji do obsługi urządzeń zawierających F-gazy. Warto pamiętać, że nieprawidłowe obsługiwanie tych urządzeń prowadzi do emisji nadmiernej ilości F-gazów, co jest obarczone odpowiedzialnością karaną na podstawie prawa unijnego.

Szkolenia F-gazowe pozwalają na zdobycie wiedzy dotyczącej bezpiecznej i prawidłowej obsługi urządzeń zawierających F-gazy oraz pozwalają na zrozumienie obowiązujących przepisów i wymagań prawnych. Celem takiego szkolenia jest przedstawienie zakresu teoretycznego i praktycznego dotyczącego F-gazów oraz zdobycie certyfikatu personalnego.

Podsumowując, szkolenia z F-gazów są konieczne dla pracowników z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, ponieważ zapewniają one odpowiednie kwalifikacje i wiedzę potrzebną do bezpiecznej i legalnej obsługi urządzeń zawierających F-gazy.

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem egzaminu F-Gaz, oraz chcesz zdobyć certyfikat F-Gazowy to skontaktuj się z naszym kierownikiem działu szkoleń lub zapisz TUTAJ.

Zapraszamy na część drugą!

Pytanie F-Gaz 31: Raport o stanie sprężarki – co musi zawierać?

Odpowiedź: Raport dotyczący stanu sprężarki powinien zawierać informacje o poborze prądu podczas pracy sprężarki w określonym stanie.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 32: Do czego służy zbiornik cieczy w układzie chłodniczym?

Odpowiedź: Zbiornik cieczy w układzie chłodniczym pełni rolę kompensacji dla zmienności ilości czynnika chłodzącego, który przepływa przez układ.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 33: Jakie są konsekwencje redukowania mocy chłodniczej urządzeń?

Odpowiedź: Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń prowadzi do zmniejszenia napełnienia tych urządzeń i jest jednym ze sposobów na ograniczenie stosowania f-gazów.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 34: Dlaczego połączenie lutowane może być miejscem wycieku w układzie chłodniczym?


Odpowiedź: Połączenie lutowane może być miejscem wycieku, ponieważ pęknięcie lutu na skutek drgań może prowadzić do uszkodzenia połączenia.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr35: Jakie są wady stosowania układów nadkrytycznych?

Odpowiedź: Stosowanie układów nadkrytycznych jest mniej korzystne pod względem efektywności energetycznej.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 36: Jakie korzyści przynosi montowanie stałego układu wykrywania wycieków?

Odpowiedź: Montowanie stałego układu wykrywania wycieków pozwala na zmniejszenie ilości wycieków.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 37: Jakie skutki ma redukowanie mocy chłodniczej urządzeń?

Odpowiedź: Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń skutkuje zmniejszeniem napełnienia urządzeń i jest jedną z metod zmniejszenia stosowania f-gazów.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 38: Jakie są skutki wzrostu przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki?

Odpowiedź: Wzrost przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki powoduje wzrost temperatury końca tłoczenia.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 39: Jakie jest bezpieczeństwo węglowodorów i jakiej grupy one dotyczą?

Odpowiedź: Węglowodory są palne, co oznacza, że zaliczają się one do grupy bezpieczeństwa A3.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 40: Jakiej jednostki używamy do mierzenia temperatury w układzie SI?

Odpowiedź: Kelvin (K) jest jednostką temperatury w układzie SI.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 41: Jakie jest jednostką masy w układzie SI?

Odpowiedź: Kilogram (kg) jest jednostką masy w układzie SI.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 42: Pytanie: Jakie są cechy czynnika R-744/CO2, który wykorzystujemy jako alternatywny dla R-404A?

Odpowiedź: Czynnik R-744/CO2 charakteryzuje się niską temperaturą krytyczną (ok. 30oC) co pozwala na pracę w trybie pod i nad krytycznym.

Pytania i odpowiedź nr 43: Jakie informacje powinny znajdować się w raporcie o stanie lamelowego parownika powietrznego?

Odpowiedź: W raporcie o stanie lamelowego parownika powietrznego należy umieścić informację o przeprowadzanym usuwaniu nadmiaru lodu z jego powierzchni, jeśli takie czynności miały miejsce.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 44: Co powinno znaleźć się w karcie urządzenia?

Odpowiedź: W karcie urządzenia powinny znaleźć się informacje dotyczące zakresu przeprowadzonej kontroli szczelności.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 45: Jakie jest zadanie skraplacza w układzie chłodniczym?

Odpowiedź: Skraplacz pośredniczy w odbieraniu ciepła od czynnika chłodniczego podczas procesu skraplania.

Pytania i odpowiedź nr 46: Co dzieje się z czynnikiem chłodniczym podczas procesu parowania?

Odpowiedź: W trakcie procesu parowania czynnik chłodniczy absorbuje ciepło.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 47: Co oznacza sprężarka hermetyczna?

Odpowiedź: Sprężarka hermetyczna oznacza, że silnik i sprężarka zamknięte są w hermetycznej obudowie.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 48: Jakie są konsekwencje wzrostu przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki?

Odpowiedź: Wzrost przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki skutkuje wzrostem temperatury końca tłoczenia.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 49: Co oznacza skrót ODP?

Odpowiedź: Skrót ODP oznacza „odpowiedzialność za ozonowanie” i dotyczy substancji, które zubażają warstwę ozonową.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 50: Co powinno znajdować się w karcie urządzenia?

Odpowiedź: W karcie urządzenia powinny znajdować się informacje dotyczące ilości, rodzaju i GWP czynnika chłodniczego umieszczonego w urządzeniu.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 51: Jaki jest jeden z alternatywnych czynników (R600A) dla fluorowanych gazów cieplarnianych?

Odpowiedź: Izobutan jest jednym z alternatywnych czynników (R600A) dla fluorowanych gazów cieplarnianych.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 52: Co wpisuje się w karcie urządzenia?

Odpowiedź: W karcie urządzenia wpisuje się zakres przeprowadzonej kontroli szczelności.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 53: Co powinno znaleźć się w raporcie dotyczącym stanu termostatycznego zaworu rozprężnego?

Odpowiedź: Raport powinien zawierać informacje o strojeniu wartości przegrzewu, jeśli takie strojenie zostało przeprowadzone.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 54: Jakie informacje powinna zawierać etykieta pojemnika służącego do przechowywania F-gazów?

Odpowiedź: Etykieta pojemnika służącego do przechowywania F-gazów powinna zawierać przynajmniej PESEL osoby, która je napełniła.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 55: Co powinno znajdować się w karcie urządzenia dotyczącej oleju?

Odpowiedź: W karcie urządzenia dotyczącej oleju powinny znajdować się informacje dotyczące ilości i rodzaju oleju zanieczyszczonego f-gazem, który został odzyskany z instalacji.

Pytania i odpowiedź nr 56: Jakie jest zadanie zaworu rozprężnego w układzie chłodniczym?

Odpowiedź: Zawór rozprężny reguluje wartość przegrzania czynnika na wyjściu z parownika.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 57: Jakie obowiązki ma podmiot wwożący F-gazy na terytorium RP według ustawy z dnia 15 maja 2015?

Odpowiedź: Podmiot, który wwozi F-gazy na terytorium RP, ma obowiązek złożyć sprawozdanie do instytutu Chemii Przemysłowej.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 58: Jakie są sposoby regulacji wydajności skraplacza powietrznego?

Odpowiedź: Wydajność skraplacza powietrznego można regulować poprzez załączanie lub wyłączanie wentylatorów.

Pytania i odpowiedź nr 59: Jakie są dostępne sposoby montażu czujników temperatury na rurociągu chłodniczym?

Odpowiedź: Czujniki temperatury na rurociągu chłodniczym montujemy w sposób przylgowy lub kieszeniowy.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 60: Gdzie znajduje się specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych?

Odpowiedź: Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 61: Jak rozmrażamy parownik urządzenia chłodniczego?

Odpowiedź: Parownik urządzenia chłodniczego rozmrażamy za pomocą grzałki elektrycznej.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 62: Jakie urządzenie pośredniczy w rozdziale czynnika w lamelowym parowniku powietrznym z kilkoma niezależnymi wężownicami?

Odpowiedź: W tym przypadku rozdzielacz czynnika pośredniczy w rozdziale czynnika.

Pytania i odpowiedź nr 63: Do czego służą zawory odcinające (kulowe lub grzybkowe) w układzie chłodniczym?

Odpowiedź: Zawory odcinające służą do odcinania elementów lub fragmentów układu chłodniczego.

Pytania i odpowiedź nr 64: Co zawiera karta urządzenia?

Odpowiedź: Karta urządzenia zawiera informacje takie jak ilość odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 65: Gdzie można znaleźć specyfikację fluorowanych gazów cieplarnianych?

Odpowiedź: Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 66: Jakie informacje powinny znajdować się w raporcie o stanie skraplacza powietrznego?

Odpowiedź: W raporcie o stanie skraplacza powietrznego należy umieścić informacje o przeprowadzonym czyszczeniu bloku lamelowego, jeśli takie czynności miały miejsce.

F-gazy, zwane także HFC (hydrofluorocarbons), są uważane za jedne z najbardziej szkodliwych substancji dla klimatu. Ich skuteczność w ocieplaniu atmosfery jest nawet kilkaset razy większa niż CO2. W Europie zużycie F-gazów jest stale rosnące, a ich emisja jest już drugim największym źródłem emisji gazów cieplarnianych po węglu. W celu ograniczenia emisji F-gazów, Unia Europejska przyjęła regulacje, które obligują producentów i dystrybutorów do redukcji ich emisji oraz wprowadzają obowiązek wymiany starszych urządzeń na bardziej efektywne energetycznie.

To już dwie trzecie pytań, dobrze Ci idzie

Ruszamy z trzecią częścią ,,Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz”.

F-gazy to skrót od fluorowanych gazów cieplarnianych, które są szkodliwe dla środowiska i przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Stosujemy je w różnych procesach przemysłowych, a także w klimatyzacji i chłodnictwie.

Egzamin F-Gazowy to test, który ma na celu zweryfikowanie wiedzy i umiejętności osób zajmujących się instalacją, serwisowaniem i naprawą urządzeń zawierających f-gazy.

Posiadanie certyfikatu F-Gazowego daje możliwość legalnego wykonywania pracy związanej z f-gazami, co oznacza, że jest to wymagane przez przepisy prawne. Posiadając ten certyfikat, można mieć pewność, że pracujemy zgodnie z przepisami i jesteśmy w stanie prawidłowo i bezpiecznie obsługiwać urządzenia zawierające f-gazy.

Zapraszamy na część trzecią!

Pytanie F-Gaz szkolenia 67: Jakie zmiany zachodzą podczas pracy sprężarki chłodniczej?

Odpowiedź: Podczas pracy sprężarki chłodniczej para czynnika chłodniczego podgrzewa się.

Pytanie F-Gaz szkolenia 68: Jakie bezpieczeństwo związane z palnością posiada grupa węglowodorów?

Odpowiedź: Węglowodory znajdują się w grupie bezpieczeństwa A3 ze względu na ich palność.

Pytanie F-Gaz szkolenia 69: Jakie informacje powinny znaleźć się w raporcie dotyczącym stanu skraplacza powietrznego?

Odpowiedź: Informacje o stanie lamel powinny znaleźć się w raporcie o stanie skraplacza powietrznego.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 70: Jakie jest zastosowanie separatora cieczy w układzie chłodniczym?

Odpowiedź: Separator cieczy w układzie chłodniczym pozwala na zapobiegnięcie zasysaniu kropel cieczy przez sprężarkę.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 71: Jakie informacje powinna zawierać karta urządzenia związana z F-gazami?

Odpowiedź: Karta urządzenia związana z F-gazami powinna zawierać przynajmniej dane operatora urządzenia.

Pytanie F-Gaz szkolenia 72: Jakie działanie jest skuteczne w ograniczeniu emisji f-gazów do środowiska?

Odpowiedź: Zwiększenie częstotliwości pośrednich i bezpośrednich kontroli szczelności jest skutecznym sposobem na ograniczenie emisji f-gazów do środowiska.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 73: Co powinno znaleźć się w raporcie dotyczącym stanu lamelowego parownika powietrznego?

Odpowiedź: W raporcie dotyczącym stanu lamelowego parownika powietrznego powinno znaleźć się informacja o przeprowadzanym czyszczeniu bloku lamelowego i wanny ociekowej, jeśli takie czynności miały miejsce.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 74: Jakie są konsekwencje redukowania mocy chłodniczej urządzeń chłodniczych?

Odpowiedź: Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń chłodniczych skutkuje zmniejszeniem napełnienia urządzeń i jest jedną z metod zmniejszenia stosowania f-gazów.

Pytanie F-Gaz szkolenia 75: Pytanie: Jakie jest znaczenie wskaźnika wilgoci w układzie chłodniczym?

Odpowiedź: Wskaźnik wilgoci w układzie chłodniczym wskazuje na obecność wilgoci i konieczność wymiany filtra odwadniacza.

Pytanie F-Gaz szkolenia 76: Jakie związki chemiczne obejmuje pojęcie F-gazów?

Odpowiedź: Pojęcie F-gazów obejmuje przynajmniej wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki SF6.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 77: Jakie są miejsca, w których skręcona połączenie rurociągu może być potencjalnym miejscem wycieku czynnika w przypadku układów chłodniczych?

Odpowiedź: Skręcone połączenie rurociągu często jest potencjalnym miejscem wycieku czynnika w przypadku układów chłodniczych. Ważne jest, abyśmy regularnie sprawdzali stan połączeń i naprawiali je w razie potrzeby.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 78: Jak odbywa się rozdział czynnika w lamelowym parowniku powietrznym z kilkoma niezależnymi wężownicami?

Odpowiedź: W lamelowym parowniku powietrznym z kilkoma niezależnymi wężownicami rozdział czynnika odbywa się poprzez rozdzielacz czynnika.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 79: Jakie zmiany zachodzą w czasie pracy układu chłodniczego w sprężarce?

Odpowiedź: W czasie pracy układu chłodniczego w sprężarce, para czynnika chłodniczego podgrzewa się.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 80: Do czego zobowiązały się państwa członkowskie, które ratyfikowały protokół z Kioto?

Odpowiedź: Państwa członkowskie, które ratyfikowały protokół z Kioto, zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 81: Jaki jest jeden z alternatywnych czynników do fluorowanych gazów cieplarnianych?

Odpowiedź: Izobutan jest jednym z alternatywnych czynników do fluorowanych gazów cieplarnianych.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 82: Jakie skutki ma zanieczyszczenie skraplacza powietrznego?

Odpowiedź: W przypadku zanieczyszczonego skraplacza powietrznego, współczynnik przewodzenia ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym a powietrzem spada.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 83: Jakie są charakterystyczne cechy czynnika R-744/CO2 w porównaniu z R-404A?

Odpowiedź: Czynnik R-744/CO2 jest wykorzystywany jako alternatywny dla R-404A i charakteryzuje się m.in. niską temperaturą krytyczną (ok 30oC) w związku z tym pracą w trybie pod i nad krytycznym.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 84: Jakie informacje powinna zawierać etykieta pojemnika służącego do przechowywania F-gazów?

Odpowiedź: Etykieta pojemnika służącego do przechowywania F-gazów powinna zawierać przynajmniej informacje o typie i rodzaju F-gazu.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 85: Jakie są sprawozdania, które państwa członkowskie muszą przekazywać na mocy art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015?

Odpowiedź: Sprawozdania, które państwa członkowskie muszą przekazywać na mocy art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015, są przekazywane w postaci formularzy elektronicznych.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 86: Jakie informacje powinny znaleźć się w raporcie dotyczącym stanu termostatycznego zaworu rozprężnego?

Odpowiedź: Informacje o strojeniu wartości przegrzewu roboczego, jeśli taka czynność była wykonana, powinny znaleźć się w raporcie dotyczącym stanu termostatycznego zaworu rozprężnego.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 87: Co powinniśmy wpisać w karcie urządzenia chłodniczego?

Odpowiedź: W karcie urządzenia chłodniczego powinniśmy wpisać ilość, rodzaj oraz GWP (globalne oddziaływanie na ciepło), także czynnika chłodniczego umieszczonego w urządzeniu.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 88: Jakie zagrożenie dla szczelności instalacji może stanowić połączenie rurowe lutowane?

Odpowiedź: Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku, szczególnie jeśli lut pęknie na skutek cyklicznych zmian temperatury.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 89: Jakie są skutki przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki?

Odpowiedź: Wzrost przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki prowadzi do wzrostu temperatury końca tłoczenia.

Pytania i odpowiedzi na egzamin F-Gaz nr 90: W jaki sposób montowanie stałego układu wykrywania wycieków wpływa na ilość wycieków?

Odpowiedź: Montowanie stałego układu wykrywania wycieków pozwala na znaczne zmniejszenie ilości wycieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *