Certyfikat SZWO i F-Gazy jest dla przedsiębiorców, którzy zajmują się stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacjami i pompami ciepła. Certyfikat dotyczy również systemów ochrony przeciwpożarowej.

Czym jest SZWO i F-Gazy?

SZWO

SZWO to skrót od Substancje zubożające warstwę ozonową. Warstwa Ozonowa to region stratosfery Ziemi, który pochłania większość ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Znajduje się około 15-35 kilometrów (9-22 mil) nad powierzchnią Ziemi i składa się z cząsteczek ozonu (O3). Unia Europejska prowadzi działania zmierzające do ograniczenia emisji substancji wpływających destrukcyjnie na warstwę ozonową, która wywołuje tak zwany efekt cieplarniany. Ograniczenie emisji i wycofywaniu substancji zubożających warstwę ozonową oraz ograniczaniu dostępności czynników chłodniczych z grupy gazów fluorowanych (F-Gazy). Te gazy są gazami cieplarnianymi.

F-Gazy

F-gazy to polski termin, który odnosi się do gazów cieplarnianych. Gazami cieplarnianymi są gazy, które zatrzymują ciepło w atmosferze Ziemi, co powoduje wzrost temperatury na Ziemi. Niektóre powszechne gazy cieplarniane to dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i para wodna (H2O). Te gazy uwalniane są do atmosfery w wyniku naturalnych procesów i działalności człowieka, takich jak spalanie paliw kopalnych, rolnictwo i zmiany w użytkowaniu ziemi. F-gazy to skrót od „gazy cieplarniane”, a certyfikat F-gazów to dokument potwierdzający, że firma lub organizacja spełnia określone wymagania dotyczące zarządzania gazami cieplarnianymi. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, wejdź na stronę https://multiszkolenia.pl/szkolenia-f-gazowe/.

W wielu krajach obowiązują przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych, a certyfikat F-gazów jest jednym ze sposobów, w jaki firmy i organizacje mogą potwierdzić, że spełniają te wymagania. Certyfikat ten może być wymagany w przypadku ubiegania się o dotacje lub inne formy wsparcia, a także może być używany jako narzędzie marketingowe, pokazujące, że firma lub organizacja działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przyjaznym dla środowiska sposobem.

Certyfikat dla personelu

Ustawa z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, art.20 – Jeśli osoba chce wykonywać określone czynności w stosunku do poszczególnych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane muszą zdobyć certyfikat dla personelu.

 1. Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacje, pompy ciepła oraz agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane:
  • kontrola szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów lub więcej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte, oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2
  • odzysk
  • instalacja
  • naprawa, konserwacja lub serwisowanie
  • likwidacja
 2. Stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające niektóre fluorowane gazy cieplarniane:
  • kontrola szczelności urządzeń zawierających f-gazy w ilości 3 kg lub większej
  • odzysk, także w odniesieniu do gaśnicy
  • instalacja (instalowanie)
  • naprawy, także konserwacja lub serwisowanie
  • likwidacja
 3. Rozdzielnice elektryczne zawierające fluorowane gazy cieplarniane:
  • odzysk
  • instalacja (instalowanie)
  • naprawy, także konserwacja lub serwisowanie
  • likwidacja
 4. Rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych:
  • odzysk
 5. Urządzenia chłodnicze, klimatyzacje lub pompy ciepła, jak również systemy ochrony przeciwpożarowej, które zawierają substancje kontrolowane:
  • kontrola szczelności
  • instalacja (instalowanie)
  • naprawa, także konserwacja lub serwisowanie
  • likwidacja
  • odzysk
 6. Gaśnice zawierające substancje kontrolowane:
  • odzysk
 7. Urządzenia ruchome zawierające fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane:
  • odzysk

Kto może zdobyć Certyfikat SZWO i F-Gazy?

Jak możemy przeczytać na stronie UDT (Urząd Dozoru Technicznego) TUTAJ o Certyfikat SZWO i F-Gazy mogą starać się wszyscy, jeśli spełnią odpowiednie wymagania:

lub

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ww. ustawy w przypadku odmowy wydania certyfikatu dla personelu oraz dokonania wpisu do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu wniesiona opłata podlega zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia odmowy. W przypadku odmowy wydania certyfikatu przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego w trybie określonym w art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

Jak zdobyć Certyfikat SZWO i F-Gazy?

Pierwszy krok to zapisać się do firmy (jednostki szkolącej), która jest akredytowana przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego). U nas można zapisać się TUTAJ – szkolenie odbywa się albo stacjonarnie, albo online. Po wyborze terminu i opłaceniu kursu (na który dajemy gwarancje zdania – jeśli nie zdasz, zwracamy Ci pieniądze, albo podchodzisz drugi raz). trzeba spędzić dzień lub dwa (w zależności od szkolenia) na przygotowaniu teoretycznym i praktycznym. Po szkoleniu, przyjeżdża jednostka egzaminująca, również wyznaczona przed UDT. Jednostka egzaminująca przeprowadza egzamin, a po jego zaliczeniu trzeba tylko złożyć dokumenty w UDT i odebrać plakietkę.

Czym jest jednostka prowadząca szkolenia?

Multiszkolenia (jako firma SES GROUP SP. Z O.O.) posiadamy uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń F-Gazy i SZWO. Nasz numer wpisu:


FGAZ-S/27/0005/22

Ustawa z dnia 15.05.20154. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, art.27 ustawa 1-3, jednostką prowadzącą szkolenia może być podmiot, jeśli spełni wymagania UDT:

 1. Posiada odpowiednie wyposażenie techniczne niezbędne do prowadzenia szkoleń w części praktycznej, także w zależności od grupy urządzeń.
 2. Posiada odpowiedni program szkolenia oraz materiały szkoleniowe
 3. Zatrudnia osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie
 4. Po przeprowadzonej kontroli uzyskał wpis do rejestru jednostek prowadzących szkolenia – prowadzonego przez UDT jako jednostkę certyfikującą personel

Kiedy certyfikat nie jest potrzebny

Nie potrzebujesz certyfikatu, jeśli zajmujesz się:

BEZTERMINOWY

Jeżeli zdasz certyfikat SZWO i F-Gazy, jest on bezterminowy i nie musisz go powtarzać. Jeśli jesteś zainteresowany, napisz do nas!

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *