Certyfikat SZWO i F-Gazy jest dla przedsiębiorców, którzy zajmują się stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacjami i pompami ciepła.

Czym jest SZWO i F-Gazy?

SZWO

SZWO to skrót od substancji zubożających warstwę ozonową. Warstwa Ozonowa to region stratosfery Ziemi, który pochłania większość ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Znajduje się około 15-35 kilometrów (9-22 mil) nad powierzchnią Ziemi i składa się z cząsteczek ozonu (O3). Unia Europejska prowadzi działania zmierzające do ograniczenia emisji substancji wpływających destrukcyjnie na warstwę ozonową, która wywołuje tak zwany efekt cieplarniany.

F-Gazy

F-gazy to polski termin, który odnosi się do gazów cieplarnianych. Gazami cieplarnianymi są gazy, które zatrzymują ciepło w atmosferze Ziemi, co powoduje wzrost temperatury. Działania mające na celu dbałość o klimat spowodowały wprowadzenie szeregu przepisów prawnych, które mają na celu zmniejszenie uwalniania się F-gazów do warstwy ozonowej.

Specjalnymi przepisamy została opatrzona branża chłodnicza, ponieważ f-gazy są wykorzystywane w układach chłodniczych. Osoba zajmująca się urządzeniami I instalacjami chłodniczymi zobligowana jest do posiadania Certyfikatu Personalnego a firma świadcząca usługi w tym zakresie zobowiązana jest do posiadania Certyfikatu na Przedsiębiorcę.

Szkolenie F-gazowe obędziesz w naszym ośrodku. Wejdz na stronę : https://multiszkolenia.pl/szkolenia-f-gazowe/.

Posiadanie Certyfikatu Personalnego pozwoli Ci działać zgodnie z przepisami prawa. Certyfikat ten może być również wymagany w przypadku ubiegania się o dotacje lub inne formy finansowania. Posiadając Certyfikat Personalny oraz Certyfikat na Przedsiębiorcę stajesz się atrakcyjną firmą, dla której troska o dobro klimatu jest priorytetem.

Certyfikat dla personelu

Ustawa z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, art.20 – mowi o tym, że osoba, która chce wykonywać określone czynności w stosunku do poszczególnych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane muszi zdobyć certyfikat dla personelu.

 1. Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacje, pompy ciepła oraz agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane:
  • kontrola szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów lub więcej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte, oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2
  • odzysk
  • instalacja
  • naprawa, konserwacja lub serwisowanie
  • likwidacja
 2. Stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające niektóre fluorowane gazy cieplarniane:
  • kontrola szczelności urządzeń zawierających f-gazy w ilości 3 kg lub większej
  • odzysk, także w odniesieniu do gaśnicy
  • instalacja (instalowanie)
  • naprawy, także konserwacja lub serwisowanie
  • likwidacja
 3. Rozdzielnice elektryczne zawierające fluorowane gazy cieplarniane:
  • odzysk
  • instalacja (instalowanie)
  • naprawy, także konserwacja lub serwisowanie
  • likwidacja
 4. Rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych:
  • odzysk
 5. Urządzenia chłodnicze, klimatyzacje lub pompy ciepła, jak również systemy ochrony przeciwpożarowej, które zawierają substancje kontrolowane:
  • kontrola szczelności
  • instalacja (instalowanie)
  • naprawa, także konserwacja lub serwisowanie
  • likwidacja
  • odzysk
 6. Gaśnice zawierające substancje kontrolowane:
  • odzysk
 7. Urządzenia ruchome zawierające fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane:
  • odzysk

Kto może zdobyć Certyfikat SZWO i F-Gazy?

Jak możemy przeczytać na stronie UDT (Urząd Dozoru Technicznego) TUTAJ o Certyfikat SZWO i F-Gazy mogą starać się wszyscy, jeśli spełnią odpowiednie wymagania:

Jak zdobyć Certyfikat SZWO i F-Gazy?

Szkolenie i egzamin odbędziesz w naszym ośrodku na preferencyjnych warunkach. W pełnym zakresie przeprowadzimy Cię przez zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne. Pomożemy uzyskać wymagane uprawnienia i certyfikacje.

Szkolenie i egzamin odbywają się w ciągu jednego dnia. Dajemy Ci gwarancję, że albo zdasz egzamin albo oddamy Ci koszty szkolenia.

Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu na personel w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Na tym wszystkie formalności się konczą.

Zapisz się na szkolenie : TUTAJ

Jakie wymagania UDT musi spełniać Ośrodek szkoleniowy?

Wszystkie wymagania dotyczące akredytacji UDT jako Ośrodka szkoleniowego reguluje Ustawa z dnia 15.05.20154. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Według tej ustawy żeby zostać certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym należy:

 1. Posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne niezbędne do prowadzenia szkoleń w części praktycznej, także w zależności od grupy urządzeń.
 2. Posiadać odpowiedni program szkolenia oraz materiały szkoleniowe,
 3. Zatrudniać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
 4. Po przeprowadzonej kontroli uzyskać wpis do rejestru jednostek prowadzących szkolenia.

Ważność uprawnień F-gazy

Certyfikat personalny wydawany jest bezterminowo.

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj.

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *