Nie od dziś wiadomo, że rozwijanie kompetencji jest bardzo pożądane na rynku pracy. Poszerzanie kwalifikacji sprawia, że o wiele łatwiej jest zdobyć nowe doświadczenia i tym samym starać się o lepszą pozycję zawodową. Właśnie dlatego warto inwestować w kursy. W naszym kraju niezwykle cenione są szkolenia, dzięki którym można uzyskać uprawnienia SEP. Co to znaczy i kiedy takie kompetencje będą przydatne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Uprawnienia SEP – co to znaczy?

Zarówno skrót SEP, jak i kompleksowa wiedza o uprawnieniach, nie są obce osobom, które działają w szeroko pojętej branży elektrycznej. SEP to nic innego jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Odpowiada ono za szkolenia i przeprowadzanie egzaminów, dzięki którym można uzyskać uprawnienia do wykonywania prac związanych z sieciami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, ciepłowniczymi oraz gazowymi.

Uprawnienia SEP to najważniejsze potwierdzenie kompetencji w zakresie elektryki, ciepłownictwa i gazownictwa. Są niezwykle przydatne na rynku pracy – zarówno dla osób początkujących, jak i tych doświadczonych.

Do jakich prac konieczne są uprawnienia SEP?

Aktualne uprawnienia SEP są absolutnie niezbędne w zawodach elektryka, ciepłownika i gazownika. Co ważne, te zdobyte raz należy co 5 lat aktualizować. Niemniej, uprawnienia SEP pozwalają na wykonywanie czynności w zakresie:

– dozoru – oznaczone literą D, są to wszelkie prace związane z nadzorem nad innymi specjalistami, którzy wykonują zadania eksploatacyjne urządzeń, sieci i instalacji. Zakres obowiązków w tym obszarze dotyczy także dozoru eksploatacji. To oznacza, że osoba posiadająca te uprawnienia, może prowadzić dokumentację techniczną i przeprowadzać przeglądy;

– eksploatacji – oznaczone literą E, są to zadania obejmujące obsługę, konserwację, montaż i remonty oraz prace kontrolno-pomiarowe.

Dla kogo uprawnienia SEP są najbardziej przydatne?

Najważniejszym celem uprawnień SEP jest zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko osobom wykonującym pracę przy instalacjach, sieciach i urządzeniach, ale także wszystkim ich użytkownikom. Wiedza z tego obszaru jest więc niezwykle przydatna we wszystkich profesjach związanych z gazem, prądem elektrycznym i ciepłownictwem. Osoby pracujące w tych zawodach muszą znać aktualne normy i przepisy energetyczne.

Co ciekawe, uprawnienia SEP może zdobyć każda, pełnoletnia osoba, nawet jeśli nie ukończyła szkoły wyższej w tym kierunku. Wystarczy jedynie zrealizować dedykowany kurs, opanować wiedzę w tym obszarze i przystąpić do egzaminu przed komisją.

Uprawnienia SEP G1, G2, G3 – co to właściwie jest?

Uprawnienia SEP skupiają w sobie trzy podstawowe kategorie uprawnień – G1, G2 i G3. W każdej grupie wyróżnia się kwalifikacje potrzebne do przeprowadzania prac dozorujących i zadania związane z eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji. Czytaj dalej i dowiedz się, czym są poszczególne kategorie uprawnień.

Uprawnienia G1

Pierwszą kategorią, jaką można wyróżnić, są uprawnienia SEP G1 – co to jest? Te kwalifikacje obejmują osoby pracujące przy sieciach i instalacjach elektroenergetycznych. Posiadający tę kategorię kompetencji muszą mieć także wiedzę na temat urządzeń wytwarzających i zużywających prąd elektryczny. Do najważniejszych zaliczamy:

– sieci trakcyjne,

– sieci elektryczne oświetlenia ulicznego,

– urządzenia elektrotermiczne,

– aparaturę kontrolno-pomiarową,

– zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

Uprawnienia G2

Uprawnienia SEP nie dotyczą jedynie elektryków. Druga kategoria kompetencji w tym obszarze, czyli kursy G2, odnosi się do ciepłownictwa. Dotyczy ona wszystkich osób pracujących w zakresie eksploatacji lub dozoru sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. Posiadający uprawnienia SEP G2 monitorują i zarządzają m.in. takimi urządzeniami jak:

– wszelkiego rodzaju kotły parowe, wodne, płynne i gazowe o mocy większej niż 50 kW i urządzenia pomocnicze,

– pompy cieplne,

– ssawki, dmuchawy o mocy większej niż 50 kW,

– piece przemysłowe,

– aparatura kontrolno-pomiarowa,

– urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy większej niż 50 kW.

Uprawnienia G3

Wśród uprawnień SEP wyróżnia się również kategorię kursów G3. Dotyczą one pracowników zajmujących się dozorem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń gazowych. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

– urządzenia służące do magazynowania paliw gazowych,

– turbiny gazowe,

– instalacje gazowe o ciśnieniu niższym niż 5 kPa,

– punkty redukcyjne, stacje gazowe i gazociągi.

Jak widzisz, uprawnienia SEP stwarzają wiele możliwości i są szansą na profesjonalny rozwój. Chcesz zdobywać nowe doświadczenia w zawodzie? Marzysz o lepszej posadzie? Dzięki specjalistycznym kursom, które organizuje nasz ośrodek szkoleniowy, możesz poszerzyć zakres świadczonych przez Ciebie usług – koniecznie sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie w naszej ofercie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *