uprawnienia SEP do fotowoltaiki

Uprawnienia SEP są konieczne do wykonywania czynności związanych z dozorem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Tylko posiadając stosowne uprawnienia możesz pracować w pełni legalnie. Kwalifikacje SEP wydawane są na 5 lat, po ich upływnie należy je obowiązkowo odnowić. Zastanawiasz się, jak sprawdzić ważność uprawnień SEP? Czytaj dalej a dowiedz się także, co zrobić, by je odnowić.

Czym są uprawnienia SEP?

Obecnie wiele osób decyduje się na rozwój kompetencji zawodowych i zdobycie nowych uprawnień. Do często wybieranych należą kwalifikacje zawodowe SEP. To potwierdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących szeroko rozumianej elektryki, ciepłownictwa i gazownictwa. Uzyskanie oficjalnych uprawnień upoważnia do legalnej pracy w tym zakresie.

Wyróżniamy trzy kategorie uprawnień SEP:

G1 – dotyczy dozoru i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

G2 – dotyczy dozoru i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych,

G3 – dotyczy dozoru i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

Uprawnienia SEP może zdobyć niemal każdy. Wystarczy, że ukończyłeś 18 lat i masz co najmniej podstawowe wykształcenie. Aby móc podejść do egzaminu, powinieneś zapisać się na dedykowany kurs, na którym zdobędziesz niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną. Kwalifikacje zawodowe SEP pozwolą Ci legalnie pracować w zawodzie i umożliwią realizację ambitnych projektów.

Jak długo ważne są uprawnienia SEP?

Niegdyś świadectwa kwalifikacyjne były wydawane bezterminowo. Niedawna nowelizacja Prawa energetycznego, która weszła w życie w lipcu 2021 roku, wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany. Od tego czasu uprawnienia SEP mają ściśle określoną ważność i wynosi ona 5 lat. Po upływie tego okresu obowiązkowo należy je odnowić. W przeciwnym razie eksploatacja i dozór urządzeń, sieci oraz instalacji będą przeprowadzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. To z kolei może być poważnym problemem także dla pracodawcy. Zatrudnianie osób, które nie mają wymaganych kwalifikacji lub pracują bez ważnego świadectwa, zwykle skutkuje karami finansowymi.

Jak sprawdzić ważność uprawnień SEP?

Należy pilnować terminu, w którym świadectwo kwalifikacji przestaje być ważne. W tym obszarze nie można pozwolić sobie na zwłokę w formalnościach. Czy wiesz, jak sprawdzić ważność swoich uprawnień SEP? Istnieją dwa proste sposoby, dzięki którym w każdej chwili możesz skontrolować, czy Twoje świadectwo nadal obowiązuje.

Aby skorzystać z pierwszego sposobu, wystarczy, że weźmiesz do ręki swoje świadectwo kwalifikacji. Na dokumencie – poza informacjami dotyczącymi rodzaju zdobytych uprawnień i personaliami osoby, do której świadectwo należy – znaleźć można datę ważności świadectwa.

Z drugiego sposobu najczęściej korzystają pracodawcy lub klienci, którzy chcą skontrolować uprawnienia zatrudnionego fachowca. Wówczas wystarczy skontaktować się z organem, który wydał dokument i w ten sposób potwierdzić, czy świadectwo jest aktualne.

Co należy zrobić, by odnowić uprawnienia?

Konieczność przedłużenia lub odnowienia świadectwa kwalifikacji pojawia się szczególnie w przypadku osób, które:

– mają kwalifikacje, ale nie pracowały przy sieciach, urządzeniach i instalacjach w ciągu ostatnich 5 lat,

– zajmują się eksploatacją urządzeń, sieci lub instalacji i świadczą te usługi konsumentom bądź przedsiębiorcom.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji może być również złożony przez pracodawcę. Osoba, która musi odnowić swoje uprawnienia, zobowiązana jest do ponownego przystąpienia do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną. Jeśli egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym, to otrzymuje nowe świadectwo z nowym numerem.

Warto dodać, że zmiany w zakresie terminu ważności uprawnień SEP były absolutnie konieczne. Przez ostatnie lata zaszło mnóstwo zmian w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej – często stosuje się zupełnie inne niż jeszcze dekadę temu rozwiązania, przez co fachowiec bez znajomości aktualnych wytycznych nie mógłby np. modernizować instalacji. Ze względu na rozwój tej dziedziny istnieje potrzeba ciągłego doszkalania specjalistów. Aby zagwarantować najwyższą jakość usług i bezpieczeństwo, bez wątpienia należy uzupełnić wiedzę i podejść do egzaminu.

Jeżeli termin ważności Twoich uprawnień powoli upływa, to warto rozejrzeć się za kursem SEP, dzięki któremu uporządkujesz wiedzę i ją uaktualnisz. To pozwoli Ci zdać egzamin i uzyskać nowe świadectwo kwalifikacji. Poszukujesz szkoleń opartych o aktualne wytyczne? Znajdziesz je w naszej ofercie. Dla Twojej wygody organizujemy kursy zarówno w formie stacjonarnej, jak i online – sprawdź je!

SEP a kariera

Niejasna sytuacja na rynku pracy coraz częściej skłania do przeanalizowania przebiegu swojego życia zawodowego i podjęcia decyzji o rozwoju dodatkowych kompetencji. Pojawienie się nowych technologii spowodowało, że pracodawcy nieustannie poszukują specjalistów z dziedzin technicznych, szczególnie w branży energetycznej. Zastanawiasz się, jak rozpocząć karierę jako elektryk, ciepłownik lub gazownik? Na początek musisz zdobyć stosowne uprawnienia SEP. Z naszego artykułu dowiesz się, co dają konkretne ich rodzaje i dlaczego warto je mieć.

Uprawnienia SEP – do czego są właściwie potrzebne?

Ważne uprawnienia SEP to często jedno z podstawowych wymagań pracodawców. Uzyskane świadectwo kwalifikacji jest potwierdzeniem Twojej aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie elektryki, gazownictwa i ciepłownictwa. Dzięki temu możesz świadczyć usługi w obszarze eksploatacji i dozoru instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych lub gazowych. Świadectwo kwalifikacji umożliwia podjęcie lepszych, specjalistycznych zleceń. Co więcej, uprawnienia SEP mogą przydać się też w życiu codziennym – nigdy nie wiesz, kiedy zajdzie potrzeba nagłej naprawy awarii instalacji w domu. Unikniesz tym samym kosztownej pomocy fachowca! Na uprawnienia SEP składają się trzy różne grupy: G1, G2 i G3 – co da świadectwo kwalifikacji w każdym z tych obszarów? Odpowiadamy poniżej.

Uprawnienie SEP G1 – co daje zdobycie kwalifikacji w tym zakresie?

Uprawnienia SEP dzielą się nie tylko na grupy, ale także na konkretne czynności lub rodzaj pracy z danym urządzeniem. Co dają uprawnienia SEP G1? Dzięki nim możesz realizować zlecenia kontrolno-pomiarowe w sieciach i instalacjach elektrycznych oraz podjąć pracę związaną z obsługą, remontami i montażem urządzeń, instalacji i sieci. Najważniejsze kompetencje obejmują:

– urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu maksymalnie 1 kV,

– urządzenia do elektrolizy,

– sieć trakcyjną,

– urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym większym niż 1 kV,

– urządzenia elektrotermiczne, ratowniczo-gaśnicze, uzbrojenia, ochrony granic,

– zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW.

Warto dodać, że istnieje jeszcze jeden rodzaj uprawnień do 1 kV. Co dają uprawnienia SEP do 1 kV? Dzięki tym kompetencjom można wykonywać zadania związane z nadzorem i eksploatacją instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Co dają uprawnienia SEP G2?

Kolejna kategoria uprawnień dotyczy ciepłownictwa i związanych z nim zadań z obszaru eksploatacji lub dozoru sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. Co dają uprawnienia SEP G2? Osoba posiadająca takie kompetencje m.in. monitoruje i zarządza:

– urządzeniami wentylacji i klimatyzacji, o mocy większej niż 50 kW,

– turbinami wodnymi i parowymi o mocy większej niż 50 kW (z urządzeniami pomocniczymi),

– urządzeniami ratowniczo-gaśniczymi, ochrony granic, uzbrojenia,

– pompami, dmuchawami, ssawkami o mocy powyżej 50 kW,

– sprężarkami, piecami przemysłowymi, kotłami parowymi, wodnymi, płynnymi o mocy powyżej 50 kW,

– urządzeniami do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o masie większej niż 100 Mg.

Uprawnienia SEP G3 – co dają?

Ostatnia z kategorii kwalifikacji SEP dotyczy dozoru i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń gazowych. Co daje SEP G3? Dzięki zdobyciu tych uprawnień można m.in. pracować z:

– sieciami gazowymi rozdzielczymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa, do których zaliczamy np. stacje gazowe, gazociągi lub punkty redukcyjne,

– turbinami gazowymi,

– przemysłowymi odbiornikami paliw gazowych o mocy większej niż 50 kW,

– sieciami gazowymi przesyłowymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa, do których zaliczamy np. stacje gazowe, tłocznie gazu i gazociągi,

– urządzeniami i instalacjami gazowymi, których ciśnienie przekracza (lub nie przekracza) 5kPa,

– urządzeniami służącymi do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, przeróbki gazu ziemnego czy rozkładania paliw gazowych.

Uprawnienia SEP – jak można je zdobyć?

Wiesz już, co dają uprawnienia SEP G1, G2 i G3. Zastanawiasz się, jak je zdobyć? Zacznij od podjęcia odpowiedniego kursu, który przygotuje Cię do egzaminu. Zdanie go z wynikiem pozytywnym umożliwi Ci zdobycie uprawnień SEP i uzyskanie kwalifikacji G1, G2 lub G3. Egzamin odbywa się przed Komisją Kwalifikacyjną, a świadectwo kwalifikacji ważne jest nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Co dają uprawnienia SEP? To przede wszystkim szansa na rozwój zawodowy i zdobycie lepszej posady, a także możliwość realizowania ambitniejszych zleceń. Poszukujesz kursów, które pomogą Ci przygotować się nie tylko do egzaminu, ale także do przyszłych obowiązków zawodowych? Przyjrzyj się szkoleniom, które przygotowaliśmy dla Ciebie w ofercie naszego ośrodka.

SEP a fotowoltaika

Choć montaż paneli fotowoltaicznych wydaje się prostym zadaniem, zdecydowanie nie powinno się robić tego samodzielnie, jeśli nie mamy do tego stosownych kwalifikacji. Niewłaściwie wykonana instalacja wiąże się z szeregiem zagrożeń, takich jak zwarcie czy nawet pożar. Właśnie dlatego najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego fachowca. Jakie uprawnienia SEP do fotowoltaiki powinien mieć monter? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym dzisiejszym wpisie.

Kto może montować panele fotowoltaiczne?

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje na popularności. Coraz więcej osób widzi w tym rozwiązaniu potencjał. Zdarza się jednak, że decydując się na panele fotowoltaiczne, wydawać się może, że samodzielne ich podłączenie nie będzie trudne. Nie jest to jednak prawda. Brak wiedzy i doświadczenia może doprowadzić do nieprawidłowego podłączenia instalacji, co może skutkować trwałym uszkodzeniem paneli, ale także bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu użytkowników. Instalacja fotowoltaiczna generuje prąd stały o napięciu około 1000 V, co oznacza, że każdy błąd może być tragiczny w skutkach. Nie da się też ukryć, że z reguły panele montowane są na dachu, co również nie jest bezpieczne dla osoby, która nigdy nie przeprowadzała prac na wysokości.

Właśnie dlatego należy zaufać specjalistom. Jeżeli firma, która sprzedaje panele fotowoltaiczne, zaoferowała usługę montażu, to warto z niej skorzystać. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Najlepiej więc poprosić o pomoc profesjonalistę z odpowiednimi uprawnieniami.

Odbiór instalacji fotowoltaicznej przez zakład energetyczny – co musisz o tym wiedzieć?

Choć montaż modułów fotowoltaicznych jest na pozór prostym zadaniem, to samo ich zamocowanie nie sprawi, że będą nadawały się do użytku. Należy jeszcze podłączyć falownik i licznik. Fotowoltaika nie wymaga otrzymania stosownego pozwolenia, jednak pamiętaj, że instalacja musi spełnić określone wymagania zakładu energetycznego, by móc przyłączyć ją do sieci elektrycznej. Zakład energetyczny wymaga przede wszystkim, by osoby odpowiedzialne za pewne czynności, miały stosowne uprawnienia. Specjalne kwalifikacje powinni mieć fachowcy, którzy zajmują się m.in.:

– wykonaniem projektu instalacji fotowoltaicznej,

– dopilnowaniem warunków związanych z przepisami przeciwpożarowymi,

– przeprowadzeniem montażu paneli i nadzoru nad nim.

Jeśli więc instalacja ma zostać podłączona do sieci, to konieczne jest skorzystanie z usług montera, który ma odpowiednie kwalifikacje SEP. Jakie uprawnienia SEP do fotowoltaiki musi mieć specjalista? Czytaj dalej – odpowiadamy poniżej.

Jakie uprawnienia SEP do fotowoltaiki musi mieć fachowiec?

Monter zatrudniony do zainstalowania paneli fotowoltaicznych powinien mieć świadectwo kwalifikacyjne SEP – uprawnienia są weryfikowane przez zakład energetyczny podczas odbioru instalacji. Jeżeli chcesz montować panele fotowoltaiczne, musisz mieć uprawnienia zarówno do dozoru (D), jak i eksploatacji (E) w G1. Powinny one dotyczyć szczególnie kwalifikacji z zakresu:

– urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,

– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

– zespołów prądotwórczych o mocy wyższej niż 50 kW,

– aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i instalacji automatycznej regulacji (sterowania, zabezpieczeń urządzeń i instalacji) – ten punkt dotyczy specjalistów zajmujących się pomiarami.

Monter instalacji fotowoltaicznej powinien mieć jeszcze stosowne uprawnienia instalatora, przyznawane przez UDT oraz kwalifikacje do pracy na wysokości.

Na instalację fotowoltaiczną decyduje się coraz więcej osób. To oznacza, że warto podnosić swoje kwalifikacje i zdecydować się na kurs SEP G1. Wiedza zdobyta na nim pomoże Ci zdać egzamin, dzięki któremu zyskasz wymagane uprawnienia. Jeżeli poszukujesz szkolenia, które pozwoli Ci na podjęcie zatrudnienia w branży fotowoltaicznej, koniecznie przyjrzyj się ofercie naszego ośrodka.

Wcześniej pisaliśmy o tym czym są uprawnienia SEP oraz więcej informacji jak zdobyć uprawnienia SEP znajdziecie w artykułach po kliknięciu w odpowiednie linki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *